תיירות ערד –  top

דפי עבודה בשברים (עם פתרונות) לבית הספר היסודי להדפסה

דפי עבודה בשברים (עם פתרונות) לבית הספר היסודי להדפסה

תיירות ערד – content 1

דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"ל

טוען...

הרחבת שברים לפי גורם מספרי נתון

טוען...

חיבור וחיסור מספרים מעורבים עם מכנים שווים

טוען...

חיבור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)

טוען...

חיבור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)

טוען...

חיבור שברים עשרוניים

טוען...

חילוק שברים פשוטים ומספרים מעורבים

טוען...

חיסור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)

טוען...

חיסור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)

טוען...

חיסור שברים עשרוניים

טוען...

כפל שברים פשוטים ושברים מדומים עם פתרונות

טוען...

כפל שברים פשוטים כולל צמצום עם פתרונות

טוען...

כפל שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב

טוען...

מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו

טוען...

מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה

טוען...

מעבר משבר מדומה למספר מעורב

טוען...

צמצום שברים

טוען...

צמצום שברים (המונה זוגי והמכנה זוגי)

טוען...

צמצום שברים לפי גורם מספרי נתון

טוען...

שאלות מילוליות בשברים

טוען...

תוכן המדור

טוען...

תוכן מדורי מתמטיקה

טוען...

תיירות ערד – content 1
שתפו

תגובה

תיירות ערד – content 1
970x90