תיירות ערד –  top

מתמטיקה לכיתה ח'

מתמטיקה לכיתה ח'

תיירות ערד – content 1

_אתרים כלליים – מתמטיקה לכיתה ח'

טוען...

אוריינות מתמטית

טוען...

מבחני מפמ"ר, מיצ"ב ומבחנים מסכמים ודפי עבודה ותרגול לכיתה ח'

טוען...

מבחנים בגיאומטריה/אני10

טוען...

ספרי לימוד חופשיים לצפייה, מדריכי לימוד ופעילויות מתוקשבות

טוען...

תחום אלגברי: 1. פונקציה קווית, אי-שוויון – הפונקציה הקווית

טוען...

תחום אלגברי: 1. פונקציה קווית, אי-שוויון – ייצוג תופעות באמצעות פונקציות קוויות (שאלות מילוליות)/אני10

טוען...

תחום אלגברי: 2 – טכניקה אלגברית

טוען...

תחום אלגברי: 2. פתרון משוואות ממעלה ראשונה (העמקה) ושאלות מילוליות מתאימות

טוען...

תחום אלגברי: 3 – מערכת משוואות של שתי משוואות מהמעלה הראשונה ושאלות מילוליות מתאימות

טוען...

תחום אלגברי: 3 – ערך מוחלט ואי-שוויונות (העמקה)

טוען...

תחום גאומטרי: 1. משולשים חופפים, תיכון ומשולש שווה שוקיים

טוען...

תחום גאומטרי: 2. דמיון משולשים, דמיון מצולעים

טוען...

תחום גאומטרי: 3. משפט פיתגורס במישור ובמרחב, גליל

טוען...

תחום מספרי: 1 – חלוקה ביחס נתון

טוען...

תחום מספרי: 1 – יחס בין מספרים

טוען...

תחום מספרי: 1 – יחס הפוך

טוען...

תחום מספרי: 1 – יחס ישר

טוען...

תחום מספרי: 1 – פרופורציה

טוען...

תחום מספרי: 1 – קנה מידה

טוען...

תחום מספרי: 2 – מדדי מרכז: שכיח, חציון, ממוצע. הסתברות ותכונות של ההסתברות במצבים סימטריים

טוען...

תחום מספרי: 2. אחוזים

טוען...

תחום מספרי: 2. סטטיסטיקה – איסוף נתונים וארגונם בדרכי ייצוג שונות: רשימה, טבלה, דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עוגה, היסטוגרמה ונקודות על מערכת צירים. שכיחות ושכיחות יחסית

טוען...

תחום מספרי: 3. שורש ריבועי ומספר אי-רציונאלי

טוען...

תיירות ערד – content 1
שתפו

תגובה

תיירות ערד – content 1
970x90