פרדוקסים של השפה הטבעית (הגדרתיים-מילוליים): פרדוקסים מילוליים, פרדוקסים סמנטיים לשוניים ופרדוקסים רפלקטיבייים (של הוראה עצמית)

פרדוקסים של השפה הטבעית (הגדרתיים-מילוליים): פרדוקסים מילוליים, פרדוקסים סמנטיים לשוניים ופרדוקסים רפלקטיבייים (של הוראה עצמית)

שתפו

תגובה

970x90
hmkjkjhlkjh.n