שטאוס תמי 4 – מק הכל כלול רחב
we4g-wide
box wide

סיכומים במדעי המחשב לקורסים אקדמיים ושפות תכנות

סיכומים במדעי המחשב לקורסים אקדמיים ושפות תכנות

תיירות ערד – content 1

_אתרים כלליים

טוען...

אוטומטים ושפות פורמליות/ מודלים חישוביים

טוען...

אלגוריתמים

טוען...

אלגוריתמים – שיעורים מצולמים בקורס אלגוריתמים / הטכניון

טוען...

ארגון המחשב/ מבנה המחשב ותכנותו

טוען...

בינה מלאכותית

טוען...

גרפיקה ממוחשבת

טוען...

הנדסת תוכנה

טוען...

חישוביות וסיבוכיות

טוען...

מבוא למדעי המחשב

טוען...

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

טוען...

מערכות בסיסי נתונים

טוען...

מערכות הפעלה

טוען...

מערכות מידע

טוען...

מערכות ספרתיות

טוען...

מערכות ספרתיות – שיעורים מצולמים מקורס מערכות ספרתיות/ הטכניון

טוען...

קריפטוגרפיה

טוען...

רשתות תקשורת מחשבים

טוען...

שיטות ואלגוריתמים למיון וחיפוש

טוען...

שפות תכנות – JAVA

טוען...

שפות תכנות – SQL

טוען...

שפות תכנות – VISUAL BASIC

טוען...

שפות תכנות – אסמבלר

טוען...

שפות תכנות – טורבו פסקל

טוען...

שפות תכנות – כללי

טוען...

שפות תכנות – שפת C/C++/C#/VISUAL C

טוען...

שפות תכנות – תכניות בשפת C: לולאות וחישובים מתמטיים

טוען...

שפות תכנות – תכניות בשפת C: מחרוזות תווים

טוען...

שפות תכנות – תכניות בשפת C: מיונים

טוען...

שפות תכנות – תכניות בשפת C: מערכים ומחרוזות

טוען...

שפות תכנות – תכניות בשפת C: מצביעים

טוען...

שפות תכנות – תכניות בשפת C: פונקציות רקורסיביות

טוען...

שפות תכנות – תכניות בשפת C: תכניות שונות

טוען...

תכנות מונחה עצמים ותכנות מונחה אספקטים

טוען...

החברה לפיתוח הרובע היהודי בירושלים – עליון
box wide
שתפו

תגובה

מתל פרסום רחב
970x90