ייצוג ביטויים מילוליים באמצעות תבניות מספר

123
970x90