ריבוע ביגמג'יק

כאשר מעלים את המספרים שבתוך ריבוע קסם מסוים לחזקה שנייה,
והריבוע ממשיך לשמור על תכונותיו כריבוע קסם, אזי הוא נקרא
ביגמג'יק, ואם מעלים את המספרים לחזקה שלישית, אזי הוא נקרא
ריבוע טרימג'יק, לחזקה רביעית – נקרא טטרמג'יק,
לחזקה חמישית – נקרא פנטמג'יק, וכן הלאה עד ימינו אלה.
ריבוע הביגמגי'ק הקטן ביותר הוא מסדר 8, ואילו ריבוע הטרימג'יק הקטן
ביותר הוא מסדר 16.

 

31

9

47

18

57

8

34

56

10

59

29

7

48

54

20

33

49

4

38

64

23

13

43

26

60

46

12

53

30

35

5

19

40

50

24

41

2

63

25

15

45

32

58

36

11

17

55

6

22

39

1

27

52

42

16

61

3

21

51

14

37

28

62

44

20405page
970x90