גזרת ע' המזה

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ע' המזה

سأل

فَعَلَ

פתחה

سَأَلَ

يَسْأَلُ

إِسْأَلْ

ע' המזה

بأس

فَعِلَ

פתחה

بَئِسَ

يَبْأَسُ

إِبْأَسْ

ע' המזה

بأس

فَعُلَ

צ'מה

بَؤُسَ

يَبْأٌسُ

أُبْوُسْ

970x90
hmkjkjhlkjh.n