גזרת ל"ו – أَلنَّاقِص ٱلْوَاوِيّ

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ל"ו

دعو

فَعَلَ

צ'מה

دَعَا

يَدْعُو

أُدْعُ

ל"ו

سخو

فَعِلَ

פתחה

سَخِيَ

يَسْخَى

أُسْخَ

ל"ו

سخو

فَعُلَ

צ'מה

سَخُوَ

يَسْخُو

أُسْخُ

970x90
hmkjkjhlkjh.n